Arbëri

Institucionet s’e zbatojnë ligjin që u jep të drejta punësimi personave me aftësi të kufizuara

 

Kosova e ka shpallur vitin 2022, vit të personave me aftësi të kufizuara. Kjo është bërë me rastin e shënimit të 3 dhjetorit, Ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara. Edhe në këtë ditë është ritheksuar fakti që as institucionet publike nuk e zbatojnë Ligjin që i obligon që në çdo 50 punëtorë të kenë të punësuar një person me aftësi të kufizuara.

Institucionet publike ende nuk e zbatojnë Ligjin që i obligon që në çdo 50 punëtorë të kenë të punësuar një person me aftësi të kufizuara. Kjo është ritheksuar edhe në Ditën Ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara.

Në shënimin e kësaj dite, Qeveria e ka shpallur vitin 2022, vit të kësaj kategorie. Kjo është bërë me qëllim të mobilizimit për një Kosovë që ofron mundësi dhe qasje të barabartë për të gjithë.