Arbëri

Prokuroria e Prizrenit gjatë vitit 2021 ka trajtuar 301 raste të dhunës në familje

 

Institucionet e shërbimet që merren me trajtimin e rasteve të dhunës në familje në rajonin e Prizrenit kanë vlerësuar se numri i rasteve të kësaj natyre ka shënuar rritje gjatë këtij viti krahasuar me vitin e shkuar. Ndërsa, Prokuroria Themelore e Prizrenit gjatë këtij viti ka trajtuar 301 raste të dhunës në familje. Këto konstatime dhe të dhëna janë shpalosur në kuadër të takimit të rregullt të grupit koordinues me akterët të cilët merren me trajtimin e rasteve dhe veprave penale të dhunës në familje, brenda kompetencës së kësaj prokurorie.

Sipas njoftimit të Prokurorisë së Prizrenit, në këtë takim të thirrur nga prokurorja dhe koordinatorja për rastet e dhunës në familje, Mehreme Hoxha, dhe mbështetur nga OSBE-ja, kanë marrë pjesë përfaqësues nga Policia e Kosovës, nga Qendra për Punë Sociale, Qendra e Shëndetit Mendor, mbrojtës të viktimave, përfaqësues nga Zyra për Ndihmë Juridike Falas si dhe përfaqësues nga Njësia për të Drejtat e Njeriut të rajonit të Prizrenit.