Arbëri

Gabimet në hetim e aktakuzë ua lehtësojnë barrën të akuzuarve për korrupsion

Një nga provat kryesore që kishte Prokuroria Themelore në Prishtinë kundër katër zyrtarëve të Këshillit Prokurorial, ish-drejtorit Lavdim Krasniqi, shoferit të tij Ardian Krasniqi, asistentes Marigona Berisha e zyrtares se prokurimit Flora Doda, ishin disa përgjime. Por, këto prova nga Gjykata Themelore në Prishtinë janë shpallur të papranueshme, gjë që ka bërë që një pjesë e aktakuzës të hidhet poshtë ende pa filluar gjykimi

 

Një nga provat kryesore që kishte Prokuroria Themelore në Prishtinë kundër katër zyrtarëve të Këshillit Prokurorial, ish-drejtorit Lavdim Krasniqi, shoferit të tij Ardian Krasniqi, asistentes Marigona Berisha e zyrtares se prokurimit Flora Doda, ishin disa përgjime. Por, këto prova nga Gjykata Themelore në Prishtinë janë shpallur të papranueshme, gjë që ka bërë që një pjesë e aktakuzës të hidhet poshtë ende pa filluar gjykimi

Një veprim i gabuar i një gjyqtari të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Prishtinë e ka rrëzuar provën kryesore që kishte Prokuroria kundër katër zyrtarëve të Këshillit Prokurorial: Ish-drejtorit Lavdim Krasniqi, shoferit të tij Ardian Krasniqi, asistentes Marigona Berisha e zyrtares së prokurimit, Flora Doda.

Një nga argumentet kryesore të kësaj aktakuze ishte që të tre të akuzuarit e parë kanë qenë në dijeni, ose kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, duke përfituar materialisht, në mënyrë që një personi të burgosur t’i zgjidhej lënda në Gjykatë Supreme. Ndërsa, e akuzuara e katërt ngarkohet për keqpërdorim në një tender në KPK.