Arbëri

Kurti: Qeveria do të ndihmojë në zvogëlimin e hendekut në të mes komuniteteve

 

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë këtë vit për herë të parë do të ndajë një fond prej 200 mijë euro për organizatat e shoqërisë civile me bazë në komunitet që mbështesin punën e qendrave mësimore është thënë në një njoftim të Zyrës së Kryeministrit.

Këtë vit, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë gjithashtu janë ndarë bursa për 596 nxënës të shkollave të mesme të larta dhe ky program.