Arbëri

Periudha e aplikimit për regjistrim për votim përmes postës 10 korrik – 18 gusht 2021

 

Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për regjistrim për të votuar përmes postës.

Për ta fituar të drejtën e votimit përmes postës, ju duhet që: