Arbëri

Konfiskimi i pasurisë vetëm për zyrtarët dhe personat e lidhur me ta

Foto: Koha / ilustrim

Është finalizuar Projektligji për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Bazuar në draftin që e ka siguruar KOHA, ligji do të zbatohet vetëm ndaj personave zyrtarë, personave të ekspozuar politikisht, anëtarëve të tyre të familjes dhe njerëzve për të cilët dyshohet se personi zyrtar ka bartur pasurinë në emër të tyre. Pasuria që do të vihet nën llupë është ajo e fituar pesë vjet pas luftës e tutje

 

Është finalizuar Projektligji për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Bazuar në draftin që e ka siguruar KOHA, ligji do të zbatohet vetëm ndaj personave zyrtarë, personave të ekspozuar politikisht, anëtarëve të tyre të familjes dhe njerëzve për të cilët dyshohet se personi zyrtar ka bartur pasurinë në emër të tyre. Pasuria që do të vihet nën llupë është ajo e fituar pesë vjet pas luftës e tutje

Drafti i Projektligjit për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme tashmë është finalizuar. Me të përcaktohen statusi dhe përgjegjësia e një agjencie përgjegjëse për verifikimin e pasurisë së këtillë, por edhe parashihen mënyra dhe procedura e verifikimit të sekuestrimit dhe konfiskimit.

Nëse miratohet në Kuvend versioni i këtij drafti, një kopje të të cilit e ka siguruar KOHA, atëherë për një kategori qytetarësh do të vihet nën llupë pasuria e fituar pesë vjet pas luftës.