Arbëri

15 asamblistëve në 3 komuna nuk iu dëgjua zëri në 6 muajt e parë të vitit

 

Asociacioni Rinor për të Drejtat e Njeriut “YAHR” ka publikuar raportin e monitorimit të Kuvendit Komunal të Lipjanit, Shtimes dhe Fushë-Kosovës për periudhën janar – qershor të këtij viti.

Sipas raportit të kësaj OJQ-je, gjatë pjesës së parë të vitit 15 asamblistë janë treguar “pasivë” derisa nuk u është dëgjuar asnjëherë zëri në mbledhje të kuvendeve komunale.