Arbëri

Shkarkimi i pret gjyqtarët e prokurorët që s’e kalojnë ose e refuzojnë vetingun

Ministria e Drejtesise

Do të mbeten pa punë gjyqtarë e prokurorë që s’e kalojnë ose refuzojnë t’i nënshtrohen procesit të vetingut. Drafti i koncept-dokumentit që parasheh këto masa ofron edhe versionet për procedurën e shkarkimit të këtyre kategorive. Rikthimi i mundshëm në institucione të drejtësisë, por pas 15 vjetësh, parashihet vetëm për ata gjyqtarë e prokurorë që dorëhiqen para se të nisë vetingu

 

Do të mbeten pa punë gjyqtarë e prokurorë që s’e kalojnë ose refuzojnë t’i nënshtrohen procesit të vetingut. Drafti i koncept-dokumentit që parasheh këto masa ofron edhe versionet për procedurën e shkarkimit të këtyre kategorive. Rikthimi i mundshëm në institucione të drejtësisë, por pas 15 vjetësh, parashihet vetëm për ata gjyqtarë e prokurorë që dorëhiqen para se të nisë vetingu

Përjashtimi është masa më ekstreme për gjyqtarë e prokurorë që s’e kalojnë vetingun ose refuzojnë t’i nënshtrohen këtij procesi.

Kushtetuta nuk e liston moskalimin e vetingut si arsye për përjashtim. Por, drafti i parë i koncept-dokumentit mbi këtë politikë, të cilin një ditë më parë e ka finalizuar Ministria e Drejtësisë dhe një kopje të të cilit e ka siguruar KOHA, përmban një interpretim, sipas të cilit e njëjta masë mund të shqiptohet për këto dy kategori punonjësish në sistemin e drejtësisë.