Arbëri

Moszbatimi i vendimeve të Kushtetueses, pasojë e mungesës së sanksioneve penale

Jo të gjitha vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë gjetur zbatim deri më tani, pavarësisht se ekziston një dokument, i cili e tregon rrugën që duhet ndjekur në rastet e tilla.

 

Edhe pse ekziston një rregullore, e cila i specifikon procedurat që duhet ndjekur në rast të moszbatimit të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, në këtë institucion nuk kanë treguar nëse ajo është vënë në veprim në rastin e kontestit rreth pronave të Manastirit të Deçanit. Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese ka thënë se Kosova bën pjesë në shumicën e vendeve të Evropës, ku moszbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nuk përbën vepër penale, ani pse Prokuroria mund të njoftohet për rastet kur nuk zbatohet një aktgjykim

Jo të gjitha vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë gjetur zbatim deri më tani, pavarësisht se ekziston një dokument, i cili e tregon rrugën që duhet ndjekur në rastet e tilla.

Është Rregullorja e punës së Gjykatës sipas së cilës institucioni mund të lëshojë një aktvendim, në të cilin theksohet se vendimi nuk është zbatuar. Veç publikimit në gazetën zyrtare, po ashtu prokurori i shtetit informohet për të gjitha vendimet e Gjykatës që nuk janë zbatuar.