Arbëri

Diskutohet funksionimi i gjykatave në kushte pandemie

 

Një delegacion i gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese së Shqipërisë, në kye me kryetarja e kësaj gjykate, Vitore Tusha, kanë vizituar Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.

Temë qendrore e diskutimit ishin funksionimi i të dy gjykatave në kushte pandemie, praktikat dhe metodat e punës në procedimin e lëndëve, vendimmarrja në distancë, si dhe konsolidimi i jurisprudencës të të dy gjykatave në harmoni me standardet ndërkombëtare të drejtësisë kushtetuese.