Arbëri

Çdo i dhjeti nxënës në Kosovë raporton se i është ekspozuar dhunës seksuale në shkollë

 

Departamenti i Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” ka publikuar hulumtimin “Identifikimi i indikatorëve shumëdimensional të ndërlidhur me dhunën në institucionet arsimore parauniversitare në Kosovë”, të realizuar përgjatë viteve 2015-2017.

Pjesëmarrës në hulumtim ishin gjithsej 12167 nxënës të shkollave të mesme të ulëta publike, të klasave 6-9, në 100 shkolla publike të Kosovës nga 14 komunat e Prishtinës, Ferizajt, Gjilanit, Fushë Kosovës, Dragashit, Junikut, Vushtrrisë, Pejës, Han i Elezit, Suharekës, Podujevës, Lipjanit, Vitisë dhe Kamenicës. Në mostër totale janë përfshirë 20% të nxënësve nga numri total i nxënësve në komunat përkatëse që e bënë studimin ekzistues një nga më të mëdhenjtë të realizuar në vendin tonë.