Arbëri

MD-ja synon strategji dhe mekanizëm për mbrojtje nga dhuna në familje

 

Ministria e Drejtësisë synon themelimin e mekanizmit për mbështetje të Koordinatorit Nacional Kundër dhunës në familje. Një gjë e tillë është mirëpritur nga Rrjeti i Grupit të Grave, pasi sipas tyre kjo do të ndihmonte në trajtimin më të dinjitetshëm të rasteve të dhunës në familje. Prioritet për këtë vit janë edhe Strategjia Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Ligji për ndihmë juridike falas për viktimat e dhunës në familje

Gjatë tre muajve të parë të vitit, 489 persona kanë qenë viktima të dhunës në familje, prej 485 rasteve të raportuara në Policinë e Kosovës. Pandemia është shkaktari i kësaj rritjeje, ku vetëm gjatë 2020-s në polici janë regjistruar 2.069 raste. Kjo gjendje është konsideruar shqetësuese nga Qeveria e Kosovës, që në programin e vet ka paraparë disa ndryshime në emër të mbështetjes për viktimat e dhunës në familje.

Zëvendësministrja e Drejtësisë, Nita Shala, ka thënë se synojnë themelimin e mekanizmit për mbështetje për koordinatorin Nacional Kundër Dhunës në Familje.