Arbëri

Në vitin e parë të pandemisë Kosova çoi 4 milionë euro në paga e mëditje të deputetëve

Në vitin e parë të pandemisë Kosova çoi 4 milionë euro në paga e mëditje të deputetëve

Në Kuvend është bërë pak punë në vitin e parë të pandemisë, por deputetët kanë realizuar shumë të hyra. Në paga dhe mëditje të ligjvënësve, e edhe të stafit politik mbështetës, kanë shkuar 4 milionë euro gjatë vitit 2020.

 

Rreth 4 milionë euro të buxhetit të shtetit kanë shkuar në paga dhe mëditje të ligjvënësve, gjatë vitit të parë të pandemisë. Ndonëse deputetët arkëtuan deri në 38 mijë euro pagë vjetore, ata përmbushën agjendën legjislative të këtij viti vetëm në shkallën 11 për qind

Në Kuvend është bërë pak punë në vitin e parë të pandemisë, por deputetët kanë realizuar shumë të hyra. Në paga dhe mëditje të ligjvënësve, e edhe të stafit politik mbështetës, kanë shkuar 4 milionë euro gjatë vitit 2020.

Mbështetur në të dhënat që Kuvendi ia ka ofruar KOHËS, pas një kërkese për qasje në dokumente publike, në paga dhe shtesa të deputetëve janë harxhuar 3 milionë e 115 mijë euro.