Arbëri

Dokumentohet ndërhyrja politike gjatë vlerësimit për grantin 5-milionësh

Dokumentohet ndërhyrja politike gjatë vlerësimit për grantin 5-milionësh

Një koncept-dokument i finalizuar këtë javë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dokumenton dyshimet për ndërhyrje dhe vlerësim jo të drejtë të performancës së komunave, që ishte bërë për qëllim të përfitimit nga një grant 5-milionësh. Në Ministri kanë dhënë zotimin për transparencë të plotë në proces. Në prioritetet e 100-ditëshit kanë edhe nisjen e hartimit të ligjit me të cilin do të penalizohen zyrtarët që manipulojnë me këtë vlerësim

 

Një koncept-dokument i finalizuar këtë javë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dokumenton dyshimet për ndërhyrje dhe vlerësim jo të drejtë të performancës së komunave, që ishte bërë për qëllim të përfitimit nga një grant 5-milionësh. Në Ministri kanë dhënë zotimin për transparencë të plotë në proces. Në prioritetet e 100-ditëshit kanë edhe nisjen e hartimit të ligjit me të cilin do të penalizohen zyrtarët që manipulojnë me këtë vlerësim

Ministria e Pushtetit Lokal ka ndërmarrë një politikë në funksion të parandalimit të manipulimit me procesin e vlerësimit të performancës së komunave, mbi bazën e të cilit ato përfitojnë nga një grant 5-milionësh. Dyshime për ndërhyrje në vlerësim janë listuar edhe në një dokument qeveritar.

Procesi për vitin e shkuar shkoi në rivlerësim, pasi KOHA raportoi për dyshime manipulimi gjatë vlerësimit të performancës së komunave në procesin e ndarjes së grantit.