Arbëri

Qeveria në detyrë vendos për shpronësim të disa pronave

Foto: Ilustrim
 

Qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesave për shpronësim në disa pjesë të vendit, ndërsa ka vendosur edhe për anulimin, ndryshimin e plotësimin e vendimit për shpronësimet që preken nga autostrada “Prishtinë-Gjilan-Dheu i Bardhë”.

Në mbledhjen e 68-të, sipas njoftimit nga Qeveria, është miratuar vendimi për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme ish shoqërore, të cilat janë të nevojshme për realizimin e projekteve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për: Ndërtimin e objektit të Gjykatës Themelore në Pejë, një në Prizren, dhe renovimin apo ndërtimin e ish objektit të filialit së “Jugobankës” në Mitrovicë, për nevoja të Gjykatës Themelore.