Arbëri

Qeveria miraton Strategjinë për Zhvillim Rajonal 2020-2030

Qeveria miraton Strategjinë për Zhvillim Rajonal 2020-2030
 

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar Strategjinë për Zhvillim Rajonal 2020-2030.

Strategjia identifikon tri objektiva kryesore për arritjen e një zhvillimi të ekuilibruar dhe të qëndrueshëm të rajoneve të vendit dhe për tejkalimin e dallimeve dhe pabarazive ndër-rajonale.