Arbëri

ORCA vlerëson se ndërhyrjet në Agjencinë e Akreditimit vazhdojnë të jenë shqetësuese

ORCA vlerëson se ndërhyrjet në Agjencinë e Akreditimit vazhdojnë të jenë shqetësuese
Foto: ORCA
 

Gjatë vitit 2020, tri universitete publike në Kosovë janë riakredituar. Ndërkohë që katër kolegje private, kanë dështuar në procesin e riakreditimit institucional, për tri prej të cilave kjo ishte hera e dytë radhazi dhe sipas Udhëzimit Administrativ për Akreditim, Kolegjit Iliria, FAMA dhe Kolegjit Tempulli u duhet tërhequr licenca nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, është thënë në raportin e publikuar nga organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA).

Sipas “Raportit të monitorimit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë 2” të publikuar nga kjo organizatë, 11 kolegje nuk kanë akreditim institucional dhe nuk mund të regjistrojnë studentë. Tetë prej tyre që janë vlerësuar gjatë vitit që shkoi, nuk arritën të plotësojnë standardet e nevojshme.