Arbëri

Avokati i Popullit kërkon që të ruhet mjedisi gjatë prodhimit të energjisë elektrike përmes hidrocentraleve

 

Avokati i Popullit ka kërkuar nga autoritetet shtetërore kompetente që të kenë kujdes gjatë vlerësimit të rëndësisë së prodhimit të energjisë nëpërmjet hidrocentraleve në vend, në raport me ndikimin në mjedis.

Sipas Ombudspersonit ky aspekt duhet të shikohet në raport me ndikimin në mjedis që mund të jetë i rëndë dhe i pariparueshëm.