Arbëri

Burrë e grua në një Konsullatë

Burrë e grua në një Konsullatë

Nëpër konsullatat e Kosovës vazhdojnë të punësohen diplomatë e nëpunës që kanë lidhje familjare. Fidan Ibrahimi dhe Besa Ibrahimi janë në raport familjar - burrë e grua. Të dy këta janë pjesë e stafit të Konsullatës së Përgjithshme në Frankfurt nga viti 2019. Fidan Ibrahimi është konsull, ndërkaq gruaja e tij asistente administrative.

 

Punësimet e diplomatëve që kanë lidhje familjare kanë vazhduar ndër vite dhe përjashtim nuk bëjnë as konsullatat e përgjithshme. Fidan Ibrahimi dhe Besa Ibrahimi në raport familjar janë e burrë e grua, kurse në Konsullatën e Kosovës në Frankfurt njëri është konsull e tjetra asistente administrative. Megjithëse rregulloret e brendshme të MPJ-së inkurajojnë bashkëshortët dhe anëtarët e tjerë të familjes që ta shoqërojnë personelin diplomatik ose konsullor, në asnjë mënyrë një anëtar i familjes nuk guxon të shërbejë nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të bashkëshortit apo bashkëshortes

Nëpër konsullatat e Kosovës vazhdojnë të punësohen diplomatë e nëpunës që kanë lidhje familjare. Fidan Ibrahimi dhe Besa Ibrahimi janë në raport familjar - burrë e grua. Të dy këta janë pjesë e stafit të Konsullatës së Përgjithshme në Frankfurt nga viti 2019. Fidan Ibrahimi është konsull, ndërkaq gruaja e tij asistente administrative.

Sipas një liste që e ka siguruar KOHA, kjo konsullatë numëron dhjetë punonjës, por në faqen zyrtare të Ministrisë janë të vendosur vetëm emrat e konsujve.