Arbëri

Historiku i transformimit të Ushtrisë së Kosovës

fsk

U formua në fund të viteve 90-a, si rezistencë e armatosur nga pushtimit serb në Kosovë. UÇK - ishin tre shkronjat më të lavdishme të lirisë që e përjetoi vendi. Por me hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë në vitin 1999 nisi edhe transformimi i UÇK-së në atë që njihej si Trupat Mbrojtëse të Kosovës.

 

U formua në fund të viteve 90-a, si rezistencë e armatosur nga pushtimit serb në Kosovë. UÇK - ishin tre shkronjat më të lavdishme të lirisë që e përjetoi vendi. Por me hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë në vitin 1999 nisi edhe transformimi i UÇK-së në atë që njihej si Trupat Mbrojtëse të Kosovës.

TMK ishte pjesë përbërëse e Qeverisë së Përkohshme të Kosovës nën protektoratin e OKB-së, TMK ishte organizatë civile për ndërhyrje dhe shërbime emergjente. Por Me 20 janar 2009 TMK-ja zyrtarisht u shpërbë duke u riformuar në Forcat e Sigurisë së Kosovës.