Arbëri

Mossistemimi i katër sekretarëve dëmtoi buxhetin për 62 mijë euro

Mossistemimi i katër sekretarëve dëmtoi buxhetin për 62 mijë euro
 

Prishtinë, 17 janar – Me këtë muaj bëhet një vit prej kur Qeveria nuk i ka sistemuar katër sekretarë të përgjithshëm që kishin mbetur pa vend pune pas reduktimit të numrit të ministrive. Duke qëndruar në shtëpi, ata kanë marrë pagë të plotë gjatë gjithë kësaj kohe e nuk janë sistemuar, ndonëse ka shumë pozita sekretarësh ose të barasvlefshme me to që funksionojnë me ushtrues detyre.

Hajriz Koca është njëri nga ta dhe thotë të jetë në pritje të Qeverisë për ta sistemuar në një pozitë të lartë drejtuese.