Arbëri

MASH shpalli fituese organizatat që s’i plotësuan kriteret, anulohet konkursi

MASH shpalli fituese organizatat që s’i plotësuan kriteret, anulohet konkursi
Tre muaj pasi shpalli fituese 11 organizata joqeveritare në thirrjen publike për financimin e projekteve që përkrahin nxënësit me aftësi të jashtëzakonshme, Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka anuluar këtë konkurs. Gjatë këtij procesi, fituesit e të cilit janë shpallur në shtator, Ministria nuk e ka respektuar Rregulloren mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve, e as konkursin

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka anuluar një konkurs të shpallur muaj më parë për financimin e OJQ-ve që përkrahin fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme. Kjo ka ndodhur meqë Komisioni vlerësues kishte shpallur fituese edhe organizata që nuk i plotësuan kriteret. E organizatat që e kanë mision përkrahjen e këtyre fëmijëve thonë se po dëmtohen pa të drejtë për shkak të shkeljeve që i lejoi vetë Ministria gjatë procesit

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka anuluar një konkurs të shpallur muaj më parë për financimin e OJQ-ve që përkrahin fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme. Kjo ka ndodhur meqë Komisioni vlerësues kishte shpallur fituese edhe organizata që nuk i plotësuan kriteret. E organizatat që e kanë mision përkrahjen e këtyre fëmijëve thonë se po dëmtohen pa të drejtë për shkak të shkeljeve që i lejoi vetë Ministria gjatë procesit

Prishtinë, 20 dhjetor - Tre muaj pasi shpalli fituese 11 organizata joqeveritare në thirrjen publike për financimin e projekteve që përkrahin nxënësit me aftësi të jashtëzakonshme, Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka anuluar këtë konkurs. Gjatë këtij procesi, fituesit e të cilit janë shpallur në shtator, Ministria nuk e ka respektuar Rregulloren mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve, e as konkursin.