Arbëri

Edhe 10 milionë nga buxheti i shtetit për tarifa të BRE-së

Barrë ndaj taksapaguesve do të jetë kostoja e tarifës së Burimeve të Energjisë së Ripërtëritshme, e cila pritet të subvencionohet nga Qeveria për pesë muajt e parë të vitit të ardhshëm. Edhe pse ky nen, që është përfshirë në Ligjin për rimëkëmbje ekonomike, sipas deputetëve të Vetëvendosjes, do të rëndojë taksapaguesit e varfër. Ndërkohë deputeti i AAK-së, Gazmend Abrashi, thotë se kjo është një lehtësim për të gjithë konsumatorët në këtë kohë të pandemisë

 

Barrë ndaj taksapaguesve do të jetë kostoja e tarifës së Burimeve të Energjisë së Ripërtëritshme, e cila pritet të subvencionohet nga Qeveria për pesë muajt e parë të vitit të ardhshëm. Edhe pse ky nen, që është përfshirë në Ligjin për rimëkëmbje ekonomike, sipas deputetëve të Vetëvendosjes, do të rëndojë taksapaguesit e varfër. Ndërkohë deputeti i AAK-së, Gazmend Abrashi, thotë se kjo është një lehtësim për të gjithë konsumatorët në këtë kohë të pandemisë

Prishtinë, 20 dhjetor – Pas lirimit nga pagesa e rentës minerare në vlerë rreth 15 milionë euro, Qeveria pritet që të subvencionojë edhe tarifën e Burimeve të Ripërtëritshme për pesë muajt e parë të vitit të ardhshëm. Kjo kap vlerën rreth 10 milionë euro, që do të jetë barrë për taksapaguesit.