Arbëri

Gjykata me një “ekspres” vendim e shtyn anulimin e zgjedhjes së kryeshefit të KQZ-së

Gjykata Themelore e Prishtinës e ka shtyrë ekzekutimin e vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për anulimin e zgjedhjes së kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s, deri në vendosjen përfundimtare të çështjes. Ky proces ishte shoqëruar me shkelje të shumta ligjore e procedurave, për të cilat pati raportuar KOHA. 

 

Gjykata Themelore e Prishtinës e ka shtyrë ekzekutimin e vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për anulimin e zgjedhjes së kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s, deri në vendosjen përfundimtare të çështjes. Ky proces ishte shoqëruar me shkelje të shumta ligjore e procedurave, për të cilat pati raportuar KOHA. 

Nëpërmjet ankesës, kryeshefi i zgjedhur Burim Ahmetaj ka paditur Këshillin më 11 dhjetor dhe i ka kërkuar gjykatës shtyrjen e ekzekutimit me arsyen se atij do t’i bëhej dëm i pariparueshëm. Si rrallëherë, Gjykata është treguar “efikase” duke nxjerrë vendim pas vetëm tri ditësh.