Arbëri

Qeveria konfirmon shtyrjen e moratoriumit për aplikim në organizata ndërkombëtare

 

Qeveria ka përmendur një “gabimit teknik”, si justifikim për shtyrjen e moratoriumit për aplikim në organizatat ndërkombëtare. E ka bërë këtë nëpërmjet një sqarimi, një ditë pasi KOHA ka raportuar se në Draftin e Planit të Punës së Qeverisë për vitin 2021 është planifikuar një shtyrje e këtillë.

“Në fillim të vitit 2020 hartimi i PPQ-së ka kaluar nga formati një vjeçar në atë tre vjeçar, ku janë përfshirë edhe hapat procedural që supozohen të ndërmerren në vitet pasardhëse. Ky ndryshim ka rezultuar me shfaqjen e disa gabimeve teknike gjatë procesit të hartimit. Një ndër to është edhe mosvendosja e aktiviteteve të planifikuara në rubrikat përkatëse. Konkretisht, aktivitetet e MPJD-së për vitin 2022 janë vendosur gabimisht në rubrikën e aktiviteteve për vitin 2023”, thuhet në një komunikatë të Qeverisë.