Arbëri

Për 50 ditë pati tejkalime të cilësisë së ajrit

Për muajt tetor, nëntor dhe pjesën e parë të dhjetorit, cilësia e ajrit i ka tejkaluar parametrat për rreth 20 ditë. E gjatë tërë vitit deri më tani, 50 ditë ka pasur tejkalime të parametrave të cilësisë së ajrit, ndërsa i lejuar është vetëm tejkalimi prej 35 ditësh, sipas direktivave të Bashkimit Evropian.

 

Për muajt tetor, nëntor dhe pjesën e parë të dhjetorit, cilësia e ajrit i ka tejkaluar parametrat për rreth 20 ditë. E gjatë tërë vitit deri më tani, 50 ditë ka pasur tejkalime të parametrave të cilësisë së ajrit, ndërsa i lejuar është vetëm tejkalimi prej 35 ditësh, sipas direktivave të Bashkimit Evropian.

Shkumbin Shala, specialist i cilësisë së ajrit, ka treguar se mbesin të njëjtit shkaktarë të ndotjes së ajrit në Kosovë.