Arbëri

Kritikë sistemit të drejtësisë për mosluftim të kriminalitetit përmes dënimeve plotësuese

Kritikë sistemit të drejtësisë për mosluftim të kriminalitetit përmes dënimeve plotësuese
 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan – Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe NED-it, publikoi raportin “Mungesa e dënimeve plotësuese në luftimin e kriminalitetit”.

Sipas këtij raporti, sistemi kosovar i drejtësisë paraqet një lloj injorimi të dënimeve plotësuese në luftën kundër kriminalitetit.