Arbëri

Arina Gashi-Hamdiu u zgjodh anëtare e bordit të KOSTT-it

Arina Gashi-Hamdiu u zgjodh anëtare e bordit të KOSTT-it

Deputetët e Kuvendit të Kosovës zgjodhën Arina Gashi-Hamdiun, anëtare të bordit në KOSTT. Në votimin ku parashihej vetëm pjesëmarrja e grave sipas kuotës gjinore, Gashi-Hamdiu mori mbi 50 vota të të zgjedhurve të popullit. Ndërsa për pozitën tjetër, të njëjtit pritet të rivotojnë sërish ndërmjet Gjyldane Kiçmarit dhe Lejla Simnicës.

Ndërkohë dështoi votimi i një anëtari nga komunitetet joshumicë për shkak se asnjëri prej kandidatëve nuk mori votat e mjaftueshme. Për këtë arsye konkursi do të ripërsëritet.