Arbëri

2 milionë $ për gratë që duan të rrisin bizneset e tyre

2 milionë $ për gratë që duan të rrisin bizneset e tyre
Artikull i sponsorizuar

Fondacioni i Mileniumit të Kosovës (MFK) lanson programin e radhës me qëllim të fuqizimit të grave dhe maksimizimit të potencialit të tyre, Gratë Ndërmarrëse në Energji. Ky program, hapi i parë e të cilit është Programi për Mbështetje të Përshpejtimit të Biznesit, ka për qëllim të ndihmojë gratë në Kosovë që të rrisin bizneset e tyre përmes investimit në pajisje moderne duke mundësuar kështu përdorim më efiçient të energjisë.

Të gjitha gratë ndërmarrëse me 5 e më shumë punonjës, të cilat dëshirojnë të rrisin biznesin e tyre përmes përdorimit eficient të energjisë, thirren të aplikojnë dhe të përfitojnë nga një prej tre komponentëve të WEE, të cilat janë dizajnuar varësisht nga nevojat e bizneseve adresuar nga gratë: Komponenti i Mencur, i Avancuar, ose ai i Thjeshtë.