Arbëri

Shqetësues trendi në rritje i rasteve të dhunës në familje

Shqetësues trendi në rritje i rasteve të dhunës në familje

Është vlerësuar si shqetësues rendi në rritje i rasteve të dhunës në familje, veçanërisht si rezultat i pandemisë COVID-19, mbylljes dhe problemeve ekonomike e sociale në familje.

Zëvendësministri i Drejtësisë, njëherit edhe Koordinatori Nacional Kundër Dhunës në Familje, Florian Dushi, ka mbajtur një takim me kryesuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës, Prokurorinë e Shtetit, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe përfaqësues nga Policia e Kosovës.