Arbëri

Pezullimi i përmbarimit të mjeteve të Telekomit, deri në stabilizim financiar

Pezullimi i përmbarimit të mjeteve të Telekomit, deri në stabilizim financiar

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të Telekomit ka arritur marrëveshje për pezullim të përmbarimit për afat të pacaktuar, deri në stabilizimin financiare të kësaj ndërmarrjeje.

Përmes një njoftimi nga Zyra për Informim, thuhet se Telekomi po punon me të gjitha palët në këtë proces, përfshirë edhe kreditorin.