Arbëri

Adresimin e COVID-19 në legjislacion, Qeveria parasheh ta bëjë në fund të vitit të ardhshëm

Adresimin e COVID-19 në legjislacion, Qeveria parasheh ta bëjë në fund të vitit të ardhshëm
 

Fundi i vitit të ardhshëm është parashikuar të jetë koha kur Kuvendi do të mund të miratojë ndryshimet në Ligjin për parandalimin dhe luftimin e Sëmundjeve Ngjitëse, të cilat do të adresojnë nevojat e dëshmuara nga pandemia e COVID-19. Madje një veprim që ende nuk është ndërmarrë lidhur me këtë proces, afati kohor i realizimit i është përshkruar në 6 muajt e parë të këtij viti.

Bazuar në Koncept-dokumentin për sëmundje ngjitëse, i cili ka dalë në konsultim publik të hënën e kësaj jave dhe komentet për të do të priten vetëm deri të premten, miratimi i tij (koncept-dokumentit) do të bëhej në 3 muajt e parë të këtij viti. Finalizimi i Projektligjit për sëmundjet ngjitëse, në Qeveri është paraparë të bëhet në tre muajt e fundit të këtij viti, miratimi i tij në Qeveri në tre muajt e parë të vitit 2021 si dhe miratimi i tij në Kuvend tek në tre muajt e fundit të vitit 2021.