Arbëri

Çfarë do të përfitojnë qytetarët dhe bizneset nga buxheti i rishikuar?

Çfarë do të përfitojnë qytetarët dhe bizneset nga buxheti i rishikuar?

Me rishikimin e buxhetit të vitit 2020 janë mobilizuar mbi 600 milionë euro, prej tyre 232 milionë euro për të mbuluar mungesën e të hyrave tatimore dhe 385 milionë euro për zbatim të plotë të Pakos fiskale emergjente dhe të Pakos për rimëkëmbje ekonomike.

Këto mjete janë ndarë për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që janë shkaktuar nga masat që Qeveria e Kosovës ka marrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.