Arbëri

KOMF kërkon reformë të thellë të shërbimeve sociale dhe familjare

KOMF kërkon reformë të thellë të shërbimeve sociale dhe familjare
 

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, Institucioni i Avokatit të Popullit, Asociacioni i Komunave të Kosovës dhe Lidhjes së Qendrave për Punë Sociale të Kosovës, kanë lëshuar një komunikatë të përbashkët, me anë të së cilës kërkojnë nga institucionet shtetërore reformë të thellë të shërbimeve sociale dhe familjare për qytetarët e Kosovës.

Në vijim, teksti i plotë i komunikatës së KOMF-it: