Arbëri

31.5 milionë euro borxhi i Ministrisë së Mjedisit për shpronësime

31.5 milionë euro borxhi i Ministrisë së Mjedisit për shpronësime
 

Në mungesë të buxhetit Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) nuk ka paguar obligimet financiare të shpronësimit në vlerë prej 31 milionë e 591 mijë e 176 eurosh. Kjo, sipas raportit të Zyrës Kombëtare të Auditorit (ZKA) për këtë ministri, është vlera e aplikimeve ose kërkesave të pronarëve për kompensim të shpronësimit në vitin 2019, të cilat nuk kanë arritur të procedohen për pagesë.

Sipas raportit të ZKA-së për këtë ministri, kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore të ndara për shpronësime. Moskryerja e këtyre pagesave, sipas ZKA-së, ndikon që kjo shumë të rritet. Kjo ndodh për shkak të vendimeve gjyqësore që mund të merren me aprovim të padive nga ana e atyre që iu kanë shpronësuar pronat.