Arbëri

Siguria e fëmijëve në internet, nga koha e gjatë para ekraneve deri te rreziqet që sjell

 

Vetëm 7 në 100 familje në Kosovë nuk kanë qasje në internet.

Kjo është një statistikë impresive për një shtet, duke qenë më e larta në rajon dhe madje mbi mesataren e shteteve të BE-së.