Arbëri

Miratohet Programi për Barazi Gjinore

Miratohet Programi për Barazi Gjinore

Qeveria në detyrë e Kosovës, në mbledhjen e 34-të, ka miratuar Programin për Barazi Gjinore 2020-2024 dhe Planin e veprimit 2020-2022.

Sipas njoftimit nga qeveria, vendimi për Programin për Barazi Gjinore obligon institucionet e vendit që të zbatojnë këtë program sipas aktiviteteve të parapara në Planin e Veprimit, ndërsa Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit obligohet për monitorim të zbatimit dhe për raportim vjetor mbi zbatimin e programit.