Arbëri

Sonte në DESKU, Enver Hasani

 

Çka parashohin Kushtetuta dhe aktgjykimi i Kushtetueses rreth mandatimit të Qeverisë në rast mocioni?

A e mundëson Kushtetuta krijimin e Qeverisë edhe dikujt tjetër, përveç fituesit të zgjedhjeve?