Arbëri

Komunat në veri nuk i zbatuan rekomandimet e auditorit për “Fondin Zhvillimor”

 

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) bëri prezantimin publik të raportit të performancës “Zbatimi i rekomandimeve të raportit ‘Fondi Zhvillimor’ dhe efektet e fondit”, ku morën pjesë përfaqësues nga Dogana e Kosovës, Ministria e Financave dhe Transfereve, Komuna e Mitrovicës së Veriut, Komuna e Zveçanit, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile, organizatat ndërkombëtare dhe mediat.

Me këtë rast Auditori i Përgjithshëm, Besnik Osmani, tha se kërkesa për auditimin e Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit (FZhM) ka ardhur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka njoftuar KP-ja.