Arbëri

“Ligji për paga është bërë keq, do të ketë pasoja në rast se zbatohet”

Ligji i pagave po konsiderohet se mund të paraqesë problem edhe në të ardhmen, pavarësisht vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Sipas një hulumtimi të Institutit Riinvest, do të duhet të ndërmerren hapa konkretë që të gjendet zgjidhje për problemin që ka krijuar ky ligj.