Arbëri

Institucionet e Kosovës më 2018 shpenzuan rreth 14.7 milionë euro për udhëtime zyrtare

Foto: Koha / ilustrim
 

Në kuadër të Javës Kundër Korrupsion, Instituti GAP publikoi raportin “Lufta për mëditje: praktikat e institucioneve publike rreth udhëtimeve zyrtare”.

Instituti GAP, gjatë këtij hulumtimi, ka realizuar anketa me sekretarë të përgjithshëm të ministrive si dhe me afër 600 shërbyes civilë lidhur me aplikimin e politikave aktuale të mëditjeve në Kosovë.