Arbëri

ZKA: Mirëmbajtja në shkolla fillore në nivel të ulët

ZKA: Mirëmbajtja në shkolla fillore në nivel të ulët
Foto: Koha/Ilustrim
 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka nxjerrë në pah që institucionet publike nuk kanë siguruar mirëmbajtje në nivel të duhur të institucioneve arsimore fillore dhe si pasojë nuk janë ofruar kushtet elementare për zhvillimin e procesit mësimor.

Këto të dhëna u dhanë në kuadër të raportit "Menaxhimi i mirëmbajtjes së institucioneve publike arsimore".