Vjet në Kosovë janë grumbulluar 407 mijë tonë mbeturina, më së shumti në Prishtinë

Vjet në Kosovë janë grumbulluar 407 mijë tonë mbeturina, më së shumti në Prishtinë

22 November 2019 14:30

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së Mbeturinave Komunale (AMK) për vitin 2018. Rezultatet e AMK-së 2018, tregojnë se sasia e mbeturinave komunale, e grumbulluar nga kompanitë rajonale të mbeturinave dhe operatorët e tjerë ekonomikë privatë, që merren me menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë, për vitin 2018 ka qenë 407 mijë tonë.

“Të dhënat e vitit 2018 tregojnë se mesatarja e mbeturinave komunale, të grumbulluara në Kosovë, ka qenë 227 kg për banor në vit”, thuhet në njoftim.

Në Prishtinë dhe në rajonin e saj, grumbullimi i mbeturinave komunale për ditë ka qenë 0.61 kg për banor në ditë. Ndërsa, në rajonet e tjera të Kosovës, sasia e mbeturinave komunale e grumbulluar për ditë, ka qenë 0.62 kg për banor.

Sipas ASK-së, në Kosovë, gjithsej mesatarja e mbeturinave të grumbulluara për banor në ditë ka qenë 0.62 kg/mbeturina/banor/ditë.

“Nga të dhënat e mbeturinave komunale, të grumbulluara sipas rajoneve për vitin 2018, vërehet se sasia më e madhe e mbeturinave të grumbulluara ka qenë në Rajonin e Prishtinës, 110 mijë tonë në vit, ose 223 kg për banor në vit; pastaj në Rajonin e Prizrenit, me 74 mijë tonë në vit, ose 213 kg për banor në vit. Ndërsa, sasia më e vogël e mbeturinave të grumbulluara ka qenë në Rajonin e Gjakovës me 30 mijë tonë në vit, ose 147 kg për banor në vit”, thuhet në njoftim.

Gjithsej, sasia e mbeturinave komunale e grumbulluar për vitin 2018, ka qenë më e ulët për 1%, krahasuar me vitin 2017.

Në vitin 2018, shkalla e mbulueshmërisë së ekonomive familjare (nga sistemi i grumbullimit të mbeturinave komunale) kanë qenë 76%.

Ndërkaq, gjithsej sasia e mbeturinave te deponuara në deponitë rajonale për vitin 2018, ka qenë 426 mijë tonë.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme