Arbëri

Jo të gjitha viktimat e krimit mund të përfitojnë nga Ligji për kompensim

Jo të gjitha viktimat e krimit mund të përfitojnë nga Ligji për kompensim
Foto: AFP

Kompensimi i viktimave të krimit është një obligim ligjor në Kosovë që nga viti 2015, kur hyri në fuqi ligji dhe programi shtetëror gjegjës për këtë kategori.

Një Zyrë për mbrojtjen e viktimave të krimit funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit. Aty po trajtohen raste të shumta që kanë të bëjnë me dhunën në familje, trafikimin me njerëz dhe rastet e abuzimeve seksuale.