Arbëri

Bie nataliteti në Kosovë mbi 30 për qind

Bie nataliteti në Kosovë mbi 30 për qind

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në të gjithat maternitetet në Kosovë, numri i lindjeve ka shënuar rënie çdo vit.

Në vitin 2014 janë regjistruar 32,087 lindje, në vitin 2015 janë regjistruar 31,116 lindje, në vitin 2016 janë regjistruar 30,069, në vitin 2017 janë regjistruar 30,025 lindje dhe në vitin 2018 janë regjistruar 22,761.