Arbëri

Zyra e BE-së nis projektin për mbështetje të auditimit në Kosovë

Zyra e BE-së nis projektin për mbështetje të auditimit në Kosovë
 

Ka nisur zbatimi i projektit të binjakëzimit në mes Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës dhe asaj të Polonisë, me qëllim që të mbështetjes së auditimit dhe rritjes së efikasitetit për t’u zbatuar rekomandimet e auditorit nga institucionet në Kosovë.

Projekti do të përbëhet nga komunikimi me qytetarët, parlamentin dhe palët e tjera të interesit, fuqizimin e kapaciteteve institucionale të ZKA-së dhe përditësimin e doracakëve të auditimit.