Arbëri

Kosova, e 57-a në raportin e “Të bërit biznes”

Kosova, e 57-a në raportin e “Të bërit biznes”

Banka Botërore publikoi raportin "Të Bërit Biznes" për vitin 2020, i cili përfshin 190 ekonomi në gjithë botën.

Raporti vlerëson zbatimin e gati 300 reformave në periudhën maj 2018 - maj 2019.