Arbëri

Kosova: Hidrocentralet e vogla, shkatërrimtare për mjedisin

Kosova: Hidrocentralet e vogla, shkatërrimtare për mjedisin

Hidrocentralet e planifikuara dhe ato ekzistuese, sipas hulumtuesit të “Balkan Green Foundation”, Besfort Kosova, janë ndërtuar pa kritere dhe nuk janë marrë parasysh fare interesat e komuniteteve lokale.

Licencimi i tyre, sipas tij, është i paqartë dhe me shumë probleme, pasi që nuk ka koordinim të duhur institucional dhe është një ngatërresë e madhe administrative dhe burokratike.