Arbëri

Nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas mësojnë në klasë të ndarë në Mitrovicë të Veriut

 

Jetojnë në Mitrovicën e Jugut, por mësimet i ndjekin në atë të Veriut.

Nxënësit e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptias, të cilët mësojnë në shkollën “Branko Radiqeviq”, në Komunën e Mitrovicës Veriore, janë të ndarë në klasë të veçanta nga komuniteti serb.