Arbëri

Institucionet parashkollore nuk e zbatojnë kurrikulën e re, presin anulimin e saj

Institucionet parashkollore nuk e zbatojnë kurrikulën e re, presin anulimin e saj

Ndonëse janë bërë gati një muaj prej kur është miratuar kurrikula për nivelin parashkollor (mosha 0 deri 5 vjeç, ky dokument nuk po zbatohet nga institucionet parashkollore.

Përfaqësuesit e këtyre institucioneve konsiderojnë se dokumenti është miratuar pa u marrë parasysh vërejtjet e adresuara kur kurrikula ndodhej në diskutim publik, shkruan sot “Koha Ditore”.